Hulp nodig? 085 237 64 00

Plisségordijnen zeer veelzijdig en bij uitstek geschikt voor afwijkende raamvormen. De collectie omvat stoffen van verschillende transparanties en structuren. Deze zijn zowel apart als in ­combinatie met elkaar in bijna elke denkbare raamtoepassing en ruimte in te zetten.

Opmeten

Houd bij het opmeten rekening met raamklinken en andere obstakels en bepaal de plaats van de bedieningszijde.

in_de_dag

Plaatsing in de dag

Meet de breedte en hoogte binnen het kozijn/muren op twee plaatsen. Noteer de kleinste breedte van het kozijn/muren. Haal van de verkregen kleinste breedte 1,0 cm af. Vermeerder de grootste hoogte met 1,0 cm. U heeft zo de juiste maat.

op_de_dag

Plaatsing op de dag

Meet zoals hiernaast en tel daarbij de gewenste overlapping aan alle zijden. Zorg ervoor dat het product aan de onderzijde tot op de vensterbank wordt gemeten.

Erker- en hoeksituaties

Het verdient aanbeveling de bedieningen van 2 DUETTE®-gordijnen niet bij elkaar in een hoek, maar aan de buitenste zijden te plaatsen. Laat bij een hoek van 90° de breedste DUETTE® doorlopen en plaats de andere hier haaks op. Houd rekening met de breedte van het profiel van de breedste jaloezie en de afstand tot het raam. Voeg bij een hoek groter dan 90° een situatieschets bij het bestelformulier.

Wijziging of annulering

Indien je een order wilt wijzigen of annuleren, wordt dit uitsluitend schriftelijk en binnen 24 uur na ontvangst van jouw order geaccepteerd. Op het bericht dient dan duidelijk wijziging of annulering te worden aangegeven.

Productgarantie

Voor al onze producten geldt dat tot 2 jaar na aankoop gebreken, die te wijten zijn aan ondeugdelijkheid van verwerkte materialen en/of fabricagefouten, gratis hersteld zullen worden. Deze garantie geldt uitsluitend voor producten binnen de maximale maten en bij gebruik en behandeling die normale omstandigheden met zich meebrengen. De garantie vervalt wanneer het product buitenshuis wordt geplaatst, er eigenmachtig veranderingen worden aangebracht of het product wordt blootgesteld aan inwerkingen van buitenaf (chemische agressieve stoffen, vloeistoffen, dampen of gassen). Het product mag niet, tenzij specifiek aangegeven, in extreem vochtige ruimten worden toegepast. Geringe kleurafwijkingen zijn voorbehouden.

topar

dustblock

DUETTE® FIXé

De DUETTE® FIXé heeft gefixeerde plooien aan de voorzijde, doordat de achterzijde vlak hangt. De plooibreedte is 32 mm. In de stof lopen de spandraden onzichtbaar door de stof. Door de honingraatvorm heeft de stof een isolerende en daardoor energiebesparende werking.

Aandachtspunten

Bij de DUETTE® van 25 mm kan de plooi uitzakken. Wij adviseren het product in ieder geval 1x per maand minimaal 8 uur omhoog te halen.

Dag en Nacht DUETTE®

Geef bij uw bestelling van een Dag & Nacht DUETTE® duidelijk aan welke stof u boven en welke stof u beneden wenst.