Hulp nodig? 085 237 64 00

Volgens het Van Dale Groot Woordenboek is, en we citeren:

“De zon het lichtende en verwarmende hemellichaam dat aan onze aarde en aan de overige planeten licht en warmte geeft en voor ons meer dan één schijnbare beweging heeft.”

De zon beheerst ons leven. Mens en dier koesteren zich in de warmte die de zon afgeeft. Toch ervaren we de zon niet altijd als even prettig. Overdadig zonlicht is zelfs schadelijk en moeten we voorkomen. Zonwering is derhalve in veel gevallen niet alleen gewenst maar zelfs noodzakelijk. De juiste keuze wordt niet alleen bepaald door functionele aspecten. Zonwering is een investering, moet probleemloos zijn in het gebruik en de gevel verfraaien. Bovendien is zonwering sfeerbepalend en draagt het in belangrijke mate bij aan woon-, werk- en leefcomfort.

Waarom warmt de zon gebouwen op?

Door directe, opvallende straling.
Zonnestraling is langgolvig en koud. Glas laat langgolvige straling door en via aanraking met muren, wanden, vloerbedekking, meubelen en zelfs menselijke aanwezigheid wordt deze straling omgezet in kortgolvige straling of warmte. Glas laat geen kortgolvige straling (warmte) door en aldus ontstaat een energie- of warmteverhoging in gebouwen. De wetenschap beschrijft dit fenomeen ook als het “serre” of “broeikaseffect”.

Door indirecte opwarming.
De langgolvige straling valt op daken, muren en andere aan de zon blootgestelde delen van gebouwen waardoor het omgezet wordt in kortgolvige straling of warmte. In de vorm van stralingswarmte wordt deze energie dan afgegeven aan de binnenruimte van gebouwen.

Waarom is zonwering nodig?

Een aangename binnentemperatuur zorgt voor een aangenaam leefcomfort. Zonwering is de ideale beschermingsfactor voordat de zon het vensterglas bereikt.
De Haan Westerhoff zonwering is ontegenzeggelijk de meest doeltreffende manier om met de zon om te gaan. Zonwering mag enerzijds de voordelen van glas – natuurlijk licht, uitkijk en warmtetoetreding in de winter – niet in het gedrang brengen en anderzijds moet het ontstaan van een broeikaseffect worden voorkomen. Een functie die door de veelzijdigheid van het De Haan Westerhoff productenpallet perfect kan worden uitgevoerd.

Zonwering zorgt voor een verhoging van het exploitatierendement van gebouwen. Door een behaaglijke temperatuur verhoogt het arbeidscomfort
Gebouwen met een efficiënt, beweegbaar De Haan Westerhoff zonweringsproduct, hebben minder krachtige installaties nodig voor koeling, verluchting en verwarming. Op de kosten van airconditioning alleen al kan een besparing van 25 tot 40% worden gerealiseerd. Een gereduceerd gebruik van airco betekent eveneens meer negatieve ionen in de lucht, wat een vitaliserende invloed op de mens heeft. De arbeidsprestaties verbeteren en de kans op het zogenaamde “sick building syndrome” wordt aanzienlijk verminderd.

Zonwering is goed voor het milieu.
Het verband tussen zonwering en het Kyoto protocol en de pers zijn thema’s als broeikaseffect, klimaatveranderingen, energieprestaties, Kyoto protocol en vele andere verwante onderwerpen bijna dagelijks terugkerend. De bewustwording groeit dat het ongebreideld gebruik van energie leidt tot roofbouw: kan onze planeet dit nog wel opbrengen? Is het ritme van verbruik – vaak verspilling – van grondstoffen en energiebronnen wel vol te houden? Of wreekt de planeet zich langzaam op de mensheid, door allerlei klimatologische excessen en verontrustende tendensen?

Onder andere dit groeiende besef verklaart dat verschillende Westerse landen een poging doen om de energieprestatie van gebouwen te verbeteren en daardoor het energieverbruik te verminderen. De Europese Unie heeft het thema nu ook in haar actieplan opgenomen en bereidt richtlijnen voor die zowel voor nieuwe als bestaande gebouwen een strengere omgang met energie zullen verplichten.

Heeft dit iets te maken met zonwering? Ja, want zonwering helpt niet alleen om een aangenaam binnenklimaat te scheppen door het teveel aan zon buiten te houden. Het draagt ook bij tot het besparen van energie. Op deze manier kan het verband worden gelegd tussen het Kyoto Protocol en zonwering. Dat is niet te hoog gegrepen of te ambitieus, maar pure, dringende realiteit.